Abstract / Papers

Axaco abstract/paper modulen är ett webbaserat abstract/paper management system. Systemet hanterar hela processen från ansökan/inlämning till slutpresentation.

Axaco abstract funktion är det perfekta verktyget för att skapa en professionell image samtidigt som den markant reducerar arbetsbördan som en vetenskaplig konferens innebär. De formulär och mallar som ni skapar sätter standarden på alla inlämnade dokument. All kommunikation mellan deltagare, författare, granskare och kommité sker via systemet. Reviderade och godkända dokument kan presenteras i word eller pdf format eller laddas ner direkt till konferensens/institutionens hemsida.


pdf-icon(1).png  PDF för nedladdning 

 • Elmia Jönköping
 • Växjö & Co
 • Arena Skövde
 • MCI Ovation Barcelona
 • Visit Trollhättan Vänersborg
 • Blick Möteskonsult
 • Marknad Varberg
 • congresso
 • Initiativ
 • Conventum Örebro
 • Fjell og Fjord
 • Tromsö Event
 • Umeå Fokets Hus
 • Arrangera
 • Djurönäset
 • Via Travel Hammerfest
 • Brinc
 • Visit Södra Dalarna
 • Företagsresor i Umeå
 • Event & konferens