Abstract / Papers

Axaco abstract/paper modulen er et web basert abstract/paper management system. Systemet håndterer hele prosessen fra søknad/innlevering til sluttpresentasjonen.

Axaco abstract funksjonen er det perfekte verktøy for at lage en profesjonell image samtidig som den vesentlig reduserte arbeidsbyrden som en vitenskapeig konferanse innebærer. De formularer og maller som dere lager setter standarden på alle innleverte dokumenter. All kommunikasjon mellon deltagere, forfattere, granskere og komité skjer via systemet. Revidert og godkjent dokument presenteres i word eller pdf format eller det lastes ned direkte til konferansens/institusjonenes hjemmeside.

pdf-icon(1).png  PDF för nedladdning

  • Växjö & Co
  • congresso
  • Visit Södra Dalarna
  • Via Travel Hammerfest
  • Event & konferens