Kunder

Med den store fleksibilitet som er innbygd i vårt system, ser vi hvordan bruksområdet bare blir større.

Med den store fleksibilitet som er innbygd i vårt system, så ser vi hvordan bruksområdet bare blir større, og selvfølgelig som leverandør blir vi også veldig inspirert av dette og derfor gjennom de siste årene intensivert vår utvikling for å tilpasse oss nye behov og ønsker.

Dialogen med våre kunder er derfor utrolig viktig, og det vi utvikler skal til en hver tid være til nytte for våre kunder.
Med vår web baserte systemløsning for dere til en hver tid tilgang til den siste versjon og all ny funksjon som legges inn kommer alle våre kunder til gode. Dette er inkludert i vår samarbeidsavtale. Som kunde vil dere få del av all ny funksjon uten selv å måtte lage noe selv, og dere har selv ikke noe ansvar for å følge opp at dere har siste versjon tilgjengelig.

Våre kunder deles opp i to grupper,
Axaco Certified Partners som benytter Axaco Air for gjennomføring oppdrag for sine kunder, som er opplært og med erfaring av å arbeide med systemet.

End User Partners som benytter systemet internt for å administrere interne/eksterne arrangement.

Axaco Certified Partners
Eventbyråer
Møte og kursarrangører
Messer/Convention
Universitet
Reisebyråer

End User Partners
Nasjonale og Internasjonale bedrifter
Statlige organisasjoner
Forsikringsselskap
Intresseorganisasjoner
Teater

 

  • Visit Södra Dalarna
  • Växjö & Co
  • Event & konferens
  • congresso
  • Via Travel Hammerfest